Archiwum 7 czerwca 2024

Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury

Nasza biblioteka została beneficjentem projektu „Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury”, który finansowany jest w ramach działania 3.3 „Systemowa poprawa dostępności” Priorytetu III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Projekt realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie: https://nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/projektowanie-uniwersalne-kultury

W ramach projektu przez najbliższe trzy lata będziemy szkolić się z dostępności oraz metod jej wdrażania. Pierwsze szkolenie online już jest za nami i odbyło się 28 maja.

FERS_RP_UE_RGB-1