Archiwum 7 lipca 2022

Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy dzieci i młodzież na warsztaty teatralne prowadzone przez aktora, które będą odbywać się w naszej bibliotece. Więcej informacji i zapisy w siedzibie biblioteki lub pod numerem telefonu 48 621 70 97.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

Kopia_zapasowa_plakat Blisko warsztaty teatralne

Konferencja otwierająca BLISKO

nprcz-logotyp-poziomy-rgb

W niedzielę 26 czerwca odbyła się konferencja otwierająca projekt „Trzy strefy kultury – Tradycja, Literatura i Sztuka” realizowany w ramach programu  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 kierunek 4.1 BLISKO.

Nasza biblioteka pozyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 na działania promujące czytelnictwo.

image006

image007Podczas spotkania z partnerami omówiliśmy kierunek naszych działań na najbliższe dwa lata, jak również mieliśmy okazję do bliższego poznania wszystkich osób zaangażowanych w projekt.

Tego dnia odbyło się również szkolenie dla kadry biblioteki oraz partnerów prowadzone przez Anitę Nogal pt. „Biblioteka jako centrum i przestrzeń lokalnego życia kulturalnego”

image008

Po części wykładowej szkolenia, przeszliśmy do pracy z personą, które było bardzo ciekawe i angażujące dla wszystkich obecnych.

image011

image012

image013

image014

Dziękujemy wszystkim naszym partnerom w projekcie za tak liczne przybycie oraz świetne rozpoczęcie współpracy.

Warsztaty muzyczne

Zapraszamy do zapisów na bezpłatne zajęcia nauki śpiewu dla dzieci i młodzieży. Zajęcia rozpoczną się po 15 lipca 2022 r. i będą odbywać się w podziale na grupy wiekowe.
Warsztaty są dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

plakat Blisko warsztaty muzyczne

Trzy strefy kultury – Tradycja, Literatura i Sztuka

nprcz-logotyp-poziomy-rgb

plakat informacyjny

Gminna Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Magnuszewie otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 kierunek interwencji 4.1 BLISKO w kwocie 100 000,00 zł na działania edukacyjno – animacyjne oraz szkolenia bibliotekarzy. Projekt pt. „Trzy strefy kultury – Tradycja, Literatura, Sztuka” realizowany będzie przez naszą bibliotekę przez dwa lata (2022-2023).

image001

Celem zadania jest szeroka, efektywna współpraca biblioteki ze społecznością lokalną i wspólna edukacja, mająca na celu zdiagnozowanie potrzeb, potencjału i oczekiwań kulturalnych mieszkańców, podejmowanie wspólnych działań kulturalnych na rzecz rozwoju kultury oraz inspirowanie mieszkańców do podejmowania oddolnych inicjatyw kulturalnych. Wzmocnienie roli biblioteki, jako miejsca spotkań, łączącego społeczność we wspólnych, wielopokoleniowych działaniach na rzecz szeroko pojętego rozwoju kultury, w tym kultury czytelniczej.

image001Jednym z filarów BLISKO jest diagnoza potrzeb społeczności lokalnej, dlatego 15 czerwca zaprosiłyśmy do naszej biblioteki przedstawicieli młodzieży z klas 5-8 z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie, aby wspólnie zastanowić się nad problemami i potrzebami ich grupy wiekowej. Jako metody pracy wybrałyśmy mapowanie oraz prace z personą. Najpierw młodzież pracowała z personą, wypełniając kartę wywiadu i na jej podstawie prezentując swoje trudności, oczekiwania i przemyślenia.

image007

Następnie podczas mapowania tworzyliśmy mapę Magnuszewa na której uczestnicy zaznaczali ważne dla nich miejsca, taki w których spędzają swój wolny czas wraz z opisem co tam robią oraz co chcieliby jeszcze robić.

Młodzież z ZSiPO w Magnuszewie, która licznie przybyła na warsztaty,  poradziła sobie podczas niech doskonale. Będzie to pierwszy krok do lepszego poznania ich potrzeb i oczekiwań oraz przygotowania diagnozy społecznej.

image004

image009

image013

image008

image020

image023

image018

image021

image006

image005

image015

image019

image017

image022

image002

image011

image016

image010

image012

image014