Piknik promujący „Cyfrowe GOK-i w podregionie radomskim”

Gminna Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Magnuszewie bierze udział w programie „Cyfrowe GOK-i w podregionie radomskim” . Projekt ten realizowany jest przez Fundacja VCC z Lublina, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa: III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie: 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.
DSCN9397
Projekt podzielony jest na kilka etapów. W ramach realizowanych działań, nasza biblioteka otrzymała 5 laptopów. Brałyśmy również udział w 60 godzinnym szkoleniu, na podstawie którego będziemy prowadzić warsztaty dla dzieci w sierpniu.
DSCN9341
Kolejnym etapem był piknik dla dzieci i młodzieży, który odbył się w środę, 21 lipca, przed naszą biblioteką w ramach promocji projektu „Cyfrowe GOK-i w podregionie radomskim”.
DSCN9353
DSCN9368
DSCN9386
DSCN9414
DSCN9438
DSCN9509

Komentarze są wyłączone.